In de büt

Verhaallijn

’t Ties-je, inne büttereedner is d’r hoemoar kwiet. Joarelank hat-e óp alle bune van alle veraine jesjtange en braat de lü an ‘t laache. Ópins wees heë jing fatsünlieje fiejoer mieë tse bedinke. De famielieë van ‘m probeert mit ‘t oeshoale van allerlai fratse de fantazie van d’r büttereedner óp jank tse bringe. Ze drieëne ziech drin en droes en um ‘t alles nog jet sjlimmer tse maache is de doater óch nog jek óp d’r betste vrunk van d’r büttereedner en probeert ‘t dem mit de verkleierij d’r kop op hol tse bringe.

 

Ties-je is büttereedner. Jarenlang heeft hij op alle podia van de verenigingen gestaan en bracht de mensen aan het lachen, maar zijn nieuwe büt wil maar niet opschieten. Hij is bang dat hij de humor kwijt is. Zijn familie en vrienden proberen met het uithalen van allerlei grollen zijn fantasie weer op gang te brengen.

Medewerkers

Auteur: Paul Weelen
Regie: Jolanda Logister
Regieassistentie: Chantal Muys
Souffleuse: Inge Römgens
Grafische vormgeving: Maud Wedic
Licht en geluid: Jos Krijgsman, Wiel Henssen, Cor Wanten
Grime: Annemie Beumers
Decorbouw: Paul van den Eynden, Sjef Roemkens, Jo Stuurman, Hans Fischer
Ondersteuning: René Janssen
Productieleiding: Jo Piefer

Rolverdeling

Ties-je: Wiel Dederen
Katrieng: Ivon Schoenmaekers
Liellie: Robin Robijns
Beët: Jos Heijltjes
Sjoester: Frans Giessen
Sjenke Frankestein: Rutger Courten
D’r Büteband, muzikale ondersteuning: Eric Duyckers (drums) Roy Ginsel (bas) Jeu Peters (accordion/zang) Wiel Hamers (piano)

Speeldata

Dinsdag 26 januari 2010 – 20:00 uur
Woensdag 27 januari 2010 – 20:00 uur
Donderdag 28 januari 2010 – 20:00 uur

Met dank aan

Jolanda Logister, de regisseur
Jolanda studeerde aan de Hogeschool Heerlen, afdeling Hoger Pedagogisch Onderwijs. Met haar afstudeerproject “Beeldende en dramatische vorming in het basisonderwijs”, behaalde zij haar diploma met een onderscheiding.  Na haar studie was zij werkzaam in een activiteitencentrum waar zij drama is gaan geven. Sinds 7 jaar is zij werkzaam als regisseur van “Theaterwerk in uitvoering”, waar zij uiteenlopende producties heeft geschreven en geregisseerd.

In 2008 regisseerde zij de “Aierzietsóng” van toneelvereniging Excelsior.
In 2009 is zij verantwoordelijk voor deze coproductie “In de büt”.

Algemeen

Ee komiesj toneelsjtuk in drei bedriever durch d’r Paul Weële.

Jaar
2010