Jode henkere (’t Versjpréche)

Verhaallijn

Dit is de jesjiechte van d’r Joep, inne rieche jesjefsman deë mit pentsiejoeën is en wees wie heë mit vrauwlu mós umjoa. Wail heë zoeëvöal wees uvver ’t userlieg van de mademsjere, hat d’r Joep mit die kentnis inne janse jroeëse buul ónjetselde bijee jekeerd. Mit nui parfuumsjere die heë bedaad hat, e bóch uvver “subtropische” sjloftsimmer plantse en de sjiekste memmesjtiepjere. Alles wat d’r Joep aapók, woeët jood. En dan sjteet heë ónverwaads jans alling doa, wen zieng vöal jónger ieëvrauw, ’t Emma – woa heë jans jeluklieg mit is – plötslieg sjturft. An heur sjterfbed mós d’r Joep ’t Emma versjprèche dat heë noa heure doeëd werm jeluklieg weëd. Ónger dat versjprèche bliecht d’r Joep nit oes tse kómme en vunnef vrauwlu sjpille doabij ing jroeëse rol. Alle vrauwlu verzukke um d’r Joep zoeë jód wie ’t jeet tse trueste. Inne rieche widman wie d’r Joep lieët me ja nit lofe wa……

Het verhaal gaat over Joep, een gefortuneerde, gepensioneerde zakenman met een goed ontwikkelde neus voor vrouwen. Dankzij zijn kennis van het vrouwelijk schoon is Joep schatrijk geworden. Alles wat Joep aanpakte veranderde in goud. Dan komt hij onverwacht alleen te staan als zijn  echtgenote Emma – waarmee hij intens gelukkig is – plotseling overlijdt. Aan haar sterfbed moet hij Emma beloven dat hij na haar dood weer gelukkig wordt. Het blijkt een belofte waar hij niet onderuit kan komen en waarin vijf vrouwen een belangrijke rol spelen. De dames doen hun uiterste best hem te troosten; een rijke alleenstaande man laat je natuurlijk niet zomaar voorbij wandelen!

Medewerkers

Auteur: Haye van der Heyden
Vertaling: Maurice Hinzen
Regie: Stan Ras
Regie Assistente / Souffleuse: Evelyne Scheren
Decor: Richard Schorn
Licht en geluid: Sander Mesters

Rolverdeling

JOEP: Armand Charlier
EMMA (VROUW VAN JOEP): Baukje Prickarts
FIENNIE (ZUS VAN EMMA): Nicole de Groot – Bost
PLEUN (DOCHTER VAN JOEP): Renée Fanchamps
HANNA (POETSHULP): Regina Kemp
KATRIENG (ESCORT DAME): Esther Wetzels

Speeldata

03 november 2017 – 20:00u
04 november 2017 – 20:00u
05 november 2017 – 19:00u

Recensies

Jaar
2017