12 Okt Project Grenzen Stellen

Stichting Volkstoneel Kerkrade presenteert “Grenzen Stellen”.

Op verzoek van de oudervereniging van het Sophianum te Gulpen heeft de Stichting Volkstoneel Kerkrade op 9 juni 2011 meegewerkt aan het verzorgen van twee korte thematoneelstukken in het kader van het project “Grenzen stellen”, waarna de discussie die avond onder de bezielende leiding van Simone van Trier (van TV L1) en een panel van deskundigen tot een waarlijk uiterst effectieve ouderavond is geworden.

Om U een idee te geven, sluiten we met betrekking tot dat project “Grenzen stellen” van 2011 wat meer informatie bij, waaronder de recensie door Paul Weelen.

De oudervereniging Sophianum heeft ook nu weer de Stichting Volkstoneel Kerkrade benaderd voor een “herhaling” op 31 januari 2012, maar dan uiteraard wel met betrekking tot een ander project, waarvan opzet en inhoud op korte termijn volledig duidelijk en ook afgerond zullen zijn. Wij, de Stichting Volkstoneel Kerkrade, willen weer heel graag aan dat nieuwe project meewerken.

Als school of oudervereniging is datgene wat de oudervereniging Sophianum nu weer voor elkaar krijgt misschien de moeite waard om eens over na te denken en wellicht wilt U ook zo’n project op Uw school in 2012 realiseren. Dit misschien ten aanzien van het nieuwe project van Sophianum in januari 2012 (of een geheel ander eigen project!), maar wellicht zelfs ook nog ten aanzien het reeds afgeronde project “Grenzen stellen” in 2011.

Wanneer het voorbeeld van de oudervereniging Sophianum tot navolging aanzet, is het bestuur van de Stichting Volkstoneel Kerkrade graag bereid een en ander in een bijeenkomst met U mondeling nader toe te lichten. Een ander goed idee is wellicht dat U op 31 januari 2012 de voorstelling(en) en het verdere verloop van die avond zoals geregeld door de oudervereniging Sophianum zelf aanschouwt en dan zo mogelijk tot een besluit voor U (school of oudervereniging) zelf komt.

Wij danken U voor Uw aandacht en horen graag van U, ook als U geen interesse hebt.

Met vriendelijke groet,
C.M.L. Hofland
Secretaris/penningmeester Stichting Volkstoneel Kerkrade
In de Boomgaard 22
6464 GC Kerkrade
Tel. 045 53 11 942
Mobiel: 06 505 62 900
e-mail: Chrishofland@volkstoneelkerkrade.nl

Geen reactie's

Geef een reactie

terug naar nieuwsoverzicht